C C C C A+ A A- X

Годишен отчетен доклад за дейността на съдилищата от Съдебен район Видин - 2022 г.

Дата на публикуване 15 март 2023 Последна редакция 15 март 2023 Новини Отпечатай

Годишен отчетен доклад за дейността на съдилищата от Съдебен район Видин за 2022г.

 

         На 10.03.2023г.в Окръжен съд-Видин се проведе годишно отчетно събрание на съдилищата от съдебния район. В него взеха участие председатели,  заместник-председатели, съдии и съдебни служители от съдебния район. Специални гости на събранието бяха: председателят на Апелативен съд-София – съдия Даниела Дончева, зам.-председателят и председател на наказателна колегия на Апелативен съд-София – съдия Александър Желязков, г-жа Цветинка Пашкунова и г-н Севдалин Мавров – членове на съдийска колегия на ВСС, съдии от Апелативен съд-София и Върховен касационен съд, съдия Антония Генадиева – председател на Административен съд-Видин и прокурор Ваня Ненкова – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура-Видин.

         Председателят на Окръжен съд-Видин – съдия Илия Илиев, представи годишния отчетен доклад за дейността на съдебния окръг.

         От представените в доклада статистически данни се констатира следното:

         През 2022 г. общият брой на постъпилите първоинстанционни дела в Окръжен съд-Видин е 465, броят на разгледаните такива през периода дела е 580, към началото на отчетния период броя на висящите дела е 115. Общият брой на свършените дела е 474, като 453 от тях са приключили в тримесечен срок, което са 89,66 % от делата.

         През отчетния период общият брой на постъпилите второинстанционни производства  в Окръжен съд-Видин е 376, броят на разгледаните такива през периода дела е 413, а към началото на отчетния период броят на висящите второинстанционни производства е 37. Общият брой на свършените дела е 373, като 235 от тях са приключили в тримесечен срок, което са 90% от делата.

         През отчетния период общият брой на първоинстанционни и второинстанционни производства е 841 бр., общият брой на останали висящи дела от предходен период е 152 бр. Така общият брой на разгледаните през периода дела е 993, свършените производства са 847 дела или 85.30%.   

         От приключените общо 847 дела в тримесечния срок са приключени 762, което е 90%, с акт по същество са приключили 782 или 92.36%.

         От всичко разгледани 993 дела към края на периода са останали несвършени 146 дела или 14,70%.  

         През отчетния период в ОС-Видин щатната численост за съдии е намаляла от 10 на 9 съдии, поради пенсиониране на един съдия и 1/един/ младши съдия, който е в отпуск по майчинство. Съдът работи в намален състав /без двама съдии/. Щатната численост на Окръжен съд-Видин за съдебни служители е 28.

         Обобщена бе и информация за дейността на Районните съдилища от съдебния район.

         В Районен съд-Видин през 2022 г. общият брой на постъпилите дела е 4053, броят на разгледаните такива през периода дела е 4820, от предходен период са останали несвършени общо 765. Броят на свършените дела е 3704, като 3014от тях са приключили в тримесечен срок, което са 81% от делата. Постигнатият резултат на приключени в срок дела на Районен съд Видин бе отчетен като положителен.

         През отчетния период в СИС /съдебно изпълнителна служба/ при Районен съд-Видин са образувани 620 дела, а от предходните периоди са останали несвършени 2910 дела.Общо на разглеждане са били 3530 дела. Събраните суми през отчетния период са 621 415,68 лв.

         През 2022 г. общият брой на постъпилите дела в Районен съд-Кула е 333, броят на разгледаните такива през периода дела е 379, от които 46 дела са останали несвършени от предходната 2021 година. Общият брой на свършените дела е 323, като 302 от тях са приключили в тримесечен срок, което са 93% от делата.

         През отчетния период в СИС при Районен съд-Кула са постъпили 47 изпълнителни дела от всички видове, останали несвършени от предходен период са били 166, общо разгледани дела 213. Събрана сума през 2022г. възлиза на 19 102 лв.

         В Белоградчишкия районен съд през 2022 г. са постъпили общо 967 дела, броят на разгледаните такива през периода дела е 1084, от които 117 дела са останали несвършени от предходната 2021 година. Общият брой на свършените дела е 973, като 849 от тях са приключили в тримесечен срок, което са 87 % от делата.

         През отчетния период в СИС при Районен съд-Белоградчик са образувани 48 дела, от предходните периоди са останали несвършени 305 дела, като за  разглеждане са били 353 дела.

         В заключение председателят на Окръжен съд-Видин квалифицира работата на окръжния и районните съдилища от съдебния окръг през изминалата 2022г. година като много добра. Поздрави всички съдии и съдебните служители от съдилищата за отлично свършената работа и им благодари за високия професионализъм и мотивираност при изпълняване на служебния си дълг.

         Г-жа Цветинка Пашкунова и г-н Севдалин Мавров – членове на съдийска колегия на ВСС, окръженият прокурор на Окръжна прокуратура-Видин-Ваня Ненкова и съдия Антония Генадиева-Председател на Административен съд-Видин, поздравиха ръководството на съда, съдиите и съдебните служители за постигнатите много добри резултати.

         Председателят на Апелативен съд-София – съдия Даниела Дончева поздрави всички за отлично свършената работа. Тя отбеляза, че въпреки трудностите с кадровата обезпеченост, резултатите отразени в доклада са много добри и пожела на магистратите да продължават все така качествено да извършват своята правораздавателна дейност.

 

( Пълният текст на доклада на председателя на ОС Видин можете да прочетете в секция Документи / Годишни доклади )

„Връзки с обществеността“

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация